O SOBIE

Tomasz Gomoła - KOWAL ARTYSTYCZNY

o mojej pasji

DLACZEGO WŁAŚNIE KOWALSTWO?

Kowalstwo to pasja mojego życia. Już w dzieciństwie chciałem być kowalem. Jako kilkuletni chłopak rozgrzewałem w ogniu drobne metalowe elementy i patrzyłem jak powstają z nich nowe, wymyślone przeze mnie formy.

Kowalstwem artystycznym zajmuję się od 1993 roku. Moje pierwsze doświadczenia kowalskie zdobywałem w klasie ginących zawodów, podczas 3 letniej praktyki w kuźni w Wojciechowie. W tym czasie uzyskałem stopień czeladnika pracując dalej na etacie kowala artystycznego. W 1999 roku otworzyłem własną pracownię w Dąbrowicy pod Lublinem, gdzie pracuję i tworzę do dziś.

W mojej kuźni powstają balustrady, bramy, ogrodzenia, elementy zbroi rycerskich, broń biała (taka jak miecze, sztylety, szable, glewie, halabardy, stal damasceńska skuwana) ale także elementy dekoracyjne do wnętrz takie jak świeczniki, podkowy, komplety do kominków, zawiasy… czyli kowalstwo od A do Z.  >> GALERIA PRAC

Należę do Stowarzyszenia Kowali Polskich, Stowarzyszenia Twórców Ludowych a jako rycerz i członek Polskiej Ligi Walk Rycerskich walczę w Rycerskiej Kadrze Polski.